cenník

1. Mesto centrum – 3,50€
2. Sídliská Vlčince, Solinky – 4,00€
3. Sídlisko Hájik – 5,00€
4. Mimo mesto – do 150 km – 0,90€/km
5. Mimo mesto – nad 150 km – 0,70€/km
6. Sviatok – 1,40€/km

za hodinu čakania – 15,00 €

Minimálna jazdné je 3,5€ a cestujúci je povinný sa pripútať !