kontakt

V prípade že máte záujem využiť služby našej taxislužby, objednajte si Vašu jazdu na
telefónnom čísle:

  • 0907 036 200,
  • 0903 767 200

alebo na e-maily:

Stanovisko:
JM TAXI nájdete pri vchode na parkovisko autobusového nástupišťa ul.Daniela Dlabača a Hurbanova 14 v Žiline.

  • IČO: 41 78 53 63
  • DIČ: 10 22 48 55 08